dimecres, 18 de març de 2020

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ COMUNICAT FAMÍLIES

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ COMUNICAT FAMÍLIES

BENVOLGUDES FAMÍLIES,
Davant la situació en la que ens trobam per a la contenció delcontagi del Coronavirus/COVID 19, us volíem informar de lesmesures que seguirà el nostre centre per garantir que els alumnespuguin desenvolupar l’activitat educativa des del seus domicilis:

1. Cal prendre consciència de la importància que aquestesdeveniment de crisis mundial-sanitària. El fet de suspendre lesclasses és per garantir la prevenció i per tant, aquests dies nolectius NO SÓN VACANCES.
2. El darrer dia lectiu la majoria de tutors i especialistes varendonar en als seus alumnes les directrius i tasques a realitzar iels que NO ho varen poder fer les publicaran a partir de dilluns 16de març.
3. Aquestes tasques serviran per consolidar continguts i avançaren altres, en la mesura del possible. S’aconsella la sevarealització. Es garantirà que aquestes arribin a tots els alumnesdes dels canals de comunicació que disposa el centre.
4. Els canals de comunicació del centre amb les famílies i alumnatper afegir tasques, resoldre dubtes o fer un seguiment de lesmateixes seran els següents: correu electrònic de centre i de cadatutor o especialista que imparteix una determinada matèria, blogsd’aula i del centre, whatsapps amb els pares/mares delegats decada aula, aplicacions de ClassDojo i Remind, circulars a travésdel GESTIB, Facebook del centre… Cal tenir en compte queaquests canals de comunicació emprats pels docents, s’hand’anar revisant per part de les famílies.
5. Cada tutor garantirà un horari d’atenció tant a les famílies comals alumnes per a resoldre dubtes, fer un seguiment acadèmic elmés adaptat possible i afegir tasques, si la situació es prorroga.Aquest serà de 9:00h a 14:00h a través dels canals mencionatsanteriorment. A més a més, l’equip directiu romandrà al centre i espodrà cridar per telèfon en aquest mateix horari abans esmentat ocontactar via correu electrònic amb el centre o amb els correuspersonals de cada una de les membres.
6. A continuació detallam les adreces dels blogs del centre icorreus del claustre de professors, per si necessitau contactaramb ells, així com els canals de comunicació amb cada curs:

ADRECES BLOGS D’AULA I DE CENTRE

Blog de centre:http://cancanto.blogspot.com

3 anys:http://cancantopromocio19.blogspot.com/
4 anys:http://cancantopromocio18.blogspot.com/
5 anys:http://cancantopromocio17.blogspot.com/
Primer:http://cancantopromocio16.blogspot.com.es/
Segon:http://cancantopromocio15.blogspot.com.es/
Tercer:http://cancantopromocio14.blogspot.com.es/
Quart:http://cancantopromocio13.blogspot.com/
Cinquè:http://cancantopromocio12.blogspot.com/
Sisè:http://cancantopromocio11.blogspot.com.es/

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Primer: Ester Roselló erosello@educaib.eu
Segon: Eva Baos Povedano evabaos@educaib.eu
Tercer: Elena Torello Maestro etorellomaestro@educaib.eu
Quart: Carles Miranda Gómez cmirandagomez@educaib.eu
Cinquè: Vicent Colomar Pades vcolomar1@educaib.eu
Sisè: Amparo Domenech Martínez madomenech@educaib.eu
Suport (PT) Caridad Isidro Prieto cisidro@educaib.eu
Suport (AL) Nuria Escandell Escandellnescandellescandell@educaib.eu
Suport (AD) Eva Roig Marí eroig1@educaib.eu
Anglès: Andrea Boned Costa aboned@educaib.eu
Religió: Rosa Rodríguez Ferrer rrodriguezferrer@educaib.eu
ATE: Maria del Pilar Lopez Ballesterosmplopezballesteros@educaib.eu


EQUIP DIRECTIU:

Directora: Cristina Roldán Porras croldan@educaib.eu
Cap d’estudis: Carmen Jiménez Lasherasmcjimenez1@educaib.eu
Secretària: Maria Antonia Serra Torres aserra@educaib.eu


Per últim, agrair la vostra col·laboració i a mesura que hi hagicanvis en les instruccions donades des de la Conselleriad’Educació us les farem arribar.


Atentament

L’equip directiu del CEIP Can Cantó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada